Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Warunki niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności (w dalszej części zwanej „Klauzulą”) mają zastosowanie w przypadku wszystkich stron internetowych firmy Lease Group B.V. (w dalszej części zwanej „Business Lease”), która ma swoją siedzibę w Zeist oraz jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 30092741.

Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Klauzuli.

Odwiedzając tę stronę i/ lub używając informacji zawartych na tej stronie lub uzyskanych poprzez tę stronę użytkownik zgadza się z warunkami zawartymi w niniejszej Klauzuli. W przypadku różnic pomiędzy warunkami dotyczącymi poszczególnych produktów i usług a niniejszą Klauzulą obowiązują warunki odnoszące się do poszczególnych produktów i usług.

Użytkowanie strony

Informacje zawarte na tej stronie lub uzyskane poprzez tę stronę nie powinny zastępować jakiejkolwiek formy porady. Wszelkie decyzje podejmowane przez użytkownika w oparciu o informacje zawarte na tej stronie podejmowane są na jego własne ryzyko.

Chociaż Business Lease stara się zamieszczać dokładne, pełne i aktualne informacje, które zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, Business Lease nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej lub domyślnej, co do dokładności, kompletności oraz aktualności informacji zamieszczonych na tej stronie lub pozyskiwanych przez tę stronę.

Business Lease nie udziela gwarancji co do bezbłędnego i nieprzerywanego działania tej strony.

Własność intelektualna

Użytkownik może drukować i/ lub zapisywać informacje zawarte na tej stronie dla swojego prywatnego użytku. Business Lease zachowuje wszystkie prawa (łącznie z prawami autorskimi, znakami handlowymi, patentami jak również wszelkimi innymi prawami do własności intelektualnej) w odniesieniu do wszystkich informacji zawartych na tej stronie (obejmując wszystkie teksty, znaki graficzne i loga). Nie należy kopiować, zapisywać, publikować, rozprowadzać lub powielać informacji zawartych na tej stronie osobom trzecim bez wcześniejszej zgody Business Lease lub właściwej zgody właściciela.

Wyłączenie odpowiedzialności

Business Lease nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne, powstałe w wyniku działań karnych lub odstraszających, obejmujących utratę zysków powstałe w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez:
• uszkodzenia, wirusy i inne awarie sprzętu i oprogramowania w związku z dostępem lub korzystaniem z tej strony;
• informacje zawarte na tej stronie lub uzyskane poprzez tę stronę;
• przechwycenie, modyfikację lub niewłaściwe wykorzystanie informacji przekazywanych do Business Lease lub do użytkownika;
• działanie lub brak dostępności tej strony;
• niewłaściwe korzystanie z tej strony;
• utratę danych;
• zapisywanie i użytkowanie oprogramowania udostępnianego przez tę stronę; lub
• roszczenia stron trzecich w związku z użytkowaniem tej strony.

Wyłączenia odpowiedzialności dokonuje się dla dobra dyrektorów i pracowników firmy Business Lease.

Komunikacja online

Wiadomości przesyłane do Business Lease pocztą elektroniczną mogą nie być bezpieczne. Wysyłając wiadomości tą drogą użytkownik akceptuje ryzyko, że jego wiadomości mogą zostać przechwycone, niewłaściwie użyte lub modyfikowane przez osoby trzecie.

Wprowadzanie zmian w klauzuli

Business Lease zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie lub pozyskiwanych poprzez tę stronę, włączając warunki niniejszej Klauzuli, o każdej porze i bez wcześniejszego powiadomienia. Zaleca się okresowe przeglądanie informacji zawartych na stronie i uzyskiwanych poprzez tę stronę pod kątem zmian.